Loading...

BHP a maszyny przemysłowe

Przemysł to działalność na większą lub mniejszą skalę, ale niemal zawsze z wykorzystaniem zaplecza technicznego, które może stanowić w pewnych okolicznościach zagrożenie dla ludzi. Każdy zakład produkcyjny wymaga obecności żywych pracowników, o których życie i zdrowie należy odpowiednio zadbać – obowiązki w tej materii leżą po stronie pracodawcy. To on musi zapewnić załodze środki bezpieczeństwa w postaci odzieży roboczej, obuwia ochronnego oraz innych akcesoriów służących do zabezpieczenia słuchu, oczu czy rąk. Te rozwiązania nie są nigdy stosowane w próżni, albowiem obowiązują przepisy, które te kwestie dość precyzyjnie regulują.

Firma musi się do nich dostosować pod rygorem odpowiedzialności. Ewentualne zaniedbania mogą skutkować zwiększonym ryzykiem wypadków w pracy, a jeśli zostaną udowodnione braki w przestrzeganiu norm BHP, szefostwo zakładu może być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Ryzyko jest zatem spore i nie warto go podejmować. Także pracownicy muszą wykazać się rozsądkiem i mieć na uwadze, że maszyny przemysłowe to nie zabawki.

https://www.pro-mar.com.pl/oferta/kuznia-swobodna www.tidgp.pl