Loading...

Informatyzacja sprzymierzeńcem fabryk

Lata mijały, a możliwości ludzkiego umysłu wciąż zaskakiwały. Pojawiły się również techniczne środki do tego, aby przekuwać na realia wizje, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu należało traktować jako fantazję. Pojęcie informatyzacji zaczęło pojawiać się w literaturze naukowej oraz publicystyce związanej z gospodarką już w latach 60., kiedy to inżynierowie nabrali pewności, że z czasem będą w stanie wykorzystywać toporne jeszcze i trudne w obsłudze komputery na szeroką skalę. Każda kolejna dekada przynosiła istotne nowości. W latach 70.

www.bassetlandia.pl

komputery zaczęły nabierać kształtów podobnych do tych jakie znamy obecnie, choć możliwości obliczeniowe czy graficzne były jeszcze szalenie ubogie. Następna dekada to już spora kariera osobistych komputerów za oceanem, co wydarzyło się za sprawą marki Apple. Swoje trzy grosze wtrącał również Bill Gates i jego Microsoft, aby w latach 90. nastąpił prawdziwy boom na informatyzację. Komputery stały się łatwo dostępne dla konsumentów indywidualnych, sięgały po nie również przedsiębiorstwa. Także maszyny przemysłowe nie mogły się od pewnego momentu obejść bez informatyki.

hologramy bity krzyżak phillips